Uitleg Stars of Empathy

Voor wie is het spel bedoeld en wat zijn de spelregels?

Stars of Empathy is een kleurrijk bordspel waarmee kinderen zich leren uiten en naar elkaar te luisteren. Het geven van openheid over hun ideeënwereld en gevoelsleven is essentieel voor kinderen om op te groeien tot stabiele individuen die zorg dragen voor zichzelf en hun omgeving. Stars of Empathy helpt hen hierbij op een vertrouwde, informele en plezierige manier.

Hieronder volgt meer informatie over het idee achter Stars of Empathy en hoe het spel gespeeld wordt.

Effectief communiceren

Stars of Empathy is gebaseerd op het idee dat ieder kind te maken heeft met gevoelens van blijheid, verdriet, angst en boosheid. Binnen deze basisemoties zijn er vele nuances. Onder boosheid valt bijvoorbeeld woede, maar ook een irritatie. Kinderen uiten een dergelijk gevoel gewoonlijk niet met de woorden: ‘ik ben nu geïrriteerd’. Sommige kinderen gaan vervelend gedrag vertonen, anderen gaan zwijgen en trekken zich terug. In het gunstigste geval zeggen ze: ik vind het niet leuk wat jij doet. Dit is een voorbeeld van een effectieve manier van jezelf uiten: je gevoel en grenzen verbaal duidelijk maken aan een ander. Als een kind hiertoe in staat is, hoeft het geen gebruik te maken van andere, ineffectieve manieren om kenbaar te maken dat iets hem of haar niet lekker zit. Dit is van groot belang voor het welzijn van een kind en voor zijn of haar ontwikkeling tot een volwassen persoon.

Gezinscultuur

De gezinscultuur waarin kinderen opgroeien is overal verschillend. Sommige kinderen groeien op in een liefdevol gezin, anderen hebben te maken met (emotionele) verwaarlozing. Opgroeien in een liefdevol gezin is uiteraard het prettigst, maar houdt niet automatisch in dat kinderen om leren gaan met hun gevoelsleven en ideeënwereld. Bijvoorbeeld omdat hun ouders zelf niet goed weten hoe ze dit moeten doen, omdat er een cultuur binnen het gezin bestaat van ‘over je emoties praat je niet’ of omdat een kind zich van nature moeilijk uit.

De buitenwereld

Een kind dat niet overweg kan met zijn of haar emoties heeft hier niet alleen binnen het gezin last van, maar ook op school, op het voetbalveld en bij het buitenspelen met buurtgenootjes. Ruzies, eenzaamheid, theatraal gedrag, geen lol kunnen hebben: allemaal voorbeelden van verschijnselen die deels terug te voeren zijn op een gebrek aan het omgaan met de eigen emoties. Daarnaast wordt het er niet makkelijker op wanneer er in de maatschappij waarin een kind opgroeit een taboe heerst op het uiten en benoemen van gevoelens. Gelukkig is dit aan het veranderen en zien ook scholen in dat kinderen alleen goede prestaties kunnen neerzetten voor rekenen wanneer zij lekker in hun vel zitten. Sociale vaardigheden vormen eigenlijk de basis voor alle andere vakken.

Wat biedt Stars of Empathy?

Door middel van het spelen van Stars of Empathy krijgen kinderen de kans om op een leuke, informele manier te oefenen in het contact met zichzelf en met anderen. Zij leren vertellen over wat hen bezighoudt en maken een connectie met andere kinderen door middel van een gesprek in een klein groepje. Ze leren naar andere kinderen te kijken en hen een compliment te maken, nodigen elkaar uit om eens samen te spelen en helpen elkaar in het spel. Stars of Empathy beoogt hiermee de kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met het delen van hun gevoelsleven en ideeënwereld.

Kenmerken Stars of Empathy

 • Het spel is geschikt voor ieder kind:

het is ontworpen voor alle kinderen (leeftijdsindicatie 8-12) en niet alleen voor kinderen die met sociaal-emotionele problemen kampen. Stars of Empathy draait om een directe manier van communiceren. Er wordt geen gebruik gemaakt van rollenspellen. Stars of Empathy gaat uit van de capaciteiten van de kinderen en leert hen hoe ze zich vanuit zichzelf kunnen uiten en niet via een rol die ze spelen.

 • Stars of Empathy en het dagelijks leven sluiten naadloos op elkaar aan:

Stars of Empathy onderscheidt zich door alle denkbare emoties aan bod te laten komen. Dit betekent dat een onderwerp als pesten aan bod kan komen, evengoed als blijdschap. Stars of Empathy is een afspiegeling van het dagelijks leven van de kinderen, waarin lol, verdriet en blijdschap elkaar ook afwisselen. Door de kinderen kennis te laten maken met deze afwisseling van onderwerpen, leren zij dat het heel normaal en menselijk is dat zij bepaalde gevoelens en gedachten hebben. Dit betekent niet dat er iets ernstigs aan de hand is en ze hoeven zich er niet voor te schamen. Het delen van gevoelens en gedachten levert vaak al veel verlichting op en geeft een prettig gevoel van verbondenheid met anderen.

 • Spelen met een klein groepje:

Stars of Empathy wordt bewust in een groepje van vier kinderen gespeeld. Een klein groepje zorgt er mede voor dat de kinderen zich veilig genoeg voelen om iets over zichzelf te vertellen. Het is veel moeilijker voor kinderen om klassikaal of in grote groepen iets over zichzelf te delen. Toch is het fijn om met leeftijdsgenoten te praten: zij kunnen zich in elkaar herkennen en elkaar helpen.

Samenwerking met docenten, ouders en verzorgers

Hoe beter de kinderen in staat zijn om met hun gevoelens en gedachten om te gaan, des te kleiner de kans dat zij zich nu en in hun latere leven geconfronteerd zullen zien met sociaal-emotionele problemen. Stars of Empathy hoopt de kinderen hierbij te helpen. Uiteraard is het essentieel dat een kind uit zijn of haar omgeving steun krijgt om zich sociaal-emotioneel gezond te ontwikkelen. Stars of Empathy pretendeert dan ook niet dat het problemen kan oplossen. Het spel is een hulpmiddel en het is van groot belang dat ook leraren, ouders en andere belangrijke personen in het leven van de kinderen hen positief ondersteunen.

Hoe werkt Stars of Empathy?

Stars of Empathy is een bordspel dat bestaat uit 21 vakjes. Het spel wordt gespeeld met vier spelers en 1 begeleider. Om de beurt gooien de spelers met een dobbelsteen. Het aantal ogen van de dobbelsteen bepaalt hoeveel stappen een speler op het bord zet.

De afbeelding in het vakje geeft aan of de speler een vraag of een opdracht krijgt.

 • De vragen hebben betrekking op de leefwereld van de kinderen. Ze zijn gebaseerd op de deelgebieden kind & emotie, kind & omgeving en kind & toekomst.
  Voorbeeld van een vraag: Wie is je beste vriend? Wat maakt hem of haar speciaal?
 • De opdrachten gaan over de interactie tussen de spelers.
  Bijvoorbeeld: Geef je linkerbuurman een compliment.
 • Naast de vragen en opdrachten zijn er andere vakjes die afwisseling brengen in het spel, zoals muziek en een raadspelletje. Ook zijn er ‘rustpunten’: bij deze vakjes hoeft een speler niets te doen.
 • De speler die als eerste op het vakje ‘finish’ komt mag, samen met de andere spelers, een nieuwe vraag bedenken voor Stars of Empathy en deze op een lege kaart schrijven. Winnen is onbelangrijk bij Stars of Empathy. Het gaat om samen spelen.

Stars of Empathy wordt geleverd inclusief alle benodigdheden: spelbord, kaarten, pionnen en dobbelsteen.

Referentie:

“Het leuke aan het spel is dat je hier niet vast zit aan een bepaalde methode en vooral dat je op een hele natuurlijke manier gesprekken krijgt tussen kinderen en hoe zaken lopen.  […] Door de spelvorm ben je een spel aan het doen, en toch ook bezig met zaken die je bezighouden” 

Carlo Janssen, intern begeleider
basisschool de Teugelaar, Oss

 

Ook het spel spelen op uw school of bij uw project?

Help kinderen in het contact met zichzelf en anderen en laat ze stralen.

Bestel hier het spel Stars of Empathy