Het idee achter Stars of Empathy

Het hoogst haalbare in het leven is niet gelukkig zijn, maar voluit leven. In verbondenheid leven met je hart, gevoelens en intuïtie.

Emotionele intelligentie (EQ) is minstens zo belangrijk als IQ. Bewustzijn van wat je voelt, je gevoelens onder woorden brengen en reguleren, je verplaatsen in anderen: het zijn onmisbare vaardigheden om te kunnen leven in verbinding met jezelf en anderen.

Door hier op jonge leeftijd mee te oefenen is het later niet zo moeilijk en nieuw. Zonder druk en zonder verwachtingen. Met veel ruimte en aandacht voor wat kinderen van nature in zich hebben.

over loes

Gezien, gehoord, erkend en gewaardeerd worden… We hebben er allemaal behoefte aan.

Tijd en exclusieve aandacht zijn essentieel, maar schaars in een tijd waarin multi-tasken en afleiding centraal staan.

Met Stars of Empathy heb ik een product ontwikkeld waarmee je kinderen exclusieve aandacht geeft.

Op een creatieve, leuke en ontspannen manier met ze spelen, naar ze luisteren en laten weten:

“Jij en jouw gevoelens zijn belangrijk en je hebt alles in je wat je nodig hebt.”

hello@starsofempathy.com

Nederland, registratie nummer-60627247
Dubai, registratie nummer-1171165

© 2023 Stars of Empathy